Nieuwbouw Leuth

Nieuwbouw Leuth omvat twee ontwikkellocaties in het Gelderse Leuth:
• Leuthse Gaard, gelegen aan de Bredestraat en naar verwachting de eerste te realiseren locatie
• Leuthse Veld, ter plaatse van het voormalige oefenveld van voetbalvereniging VVLK aan de Pastoor van Tielstraat

Nieuwbouwplan

Leuthse Gaard

In augustus 2021 heeft de gemeente Berg en Dal een intentieovereenkomst gesloten met grondeigenaren Jansen Bouwontwikkeling B.V. en woningcorporatie Oosterpoort om op de nieuwbouwlocatie aan de Bredestraat woningen te ontwikkelen. De betreffende partijen hebben onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor woningbouw op deze locatie.

Nieuwbouwplan Leuthse Gaard voorziet naar verwachting in 26 woningen. Jansen Bouwontwikkeling is verantwoordelijk voor de planontwikkeling en voor de verkoop van de koopwoningen. De huurwoningen zullen te zijner tijd worden verhuurd door Oosterpoort.

Plan in ontwikkeling

Voorlopige planning

Op maandag 19 september 2022 en donderdag 29 juni 2023 vonden er, in het kader van de omgevingsdialoog, informatiebijeenkomsten met bewoners in de directe omgeving van nieuwbouwlocatie Leuthse Gaard plaats. Inmiddels is de feedback van omwonenden verwerkt in het stedenbouwkundig plan en zijn alle benodigde onderzoeken uitgevoerd.

Het bestemmingsplan van Leuthse Gaard ligt van donderdag 16 november 2023 tot het eind van het jaar via www.ruimtelijkeplannen.nl ter visie. Als de bestemmingsplanprocedure voorspoedig verloopt, zal deze ontwikkeling de eerste te realiseren locatie zijn. Er is alvast een begin gemaakt met het ontwerp van de woningen en het openbaar gebied.

- Naar verwachting wordt ook het bestemmingsplan voor Leuthse Veld dit jaar nog ter visie gelegd. Houd hiervoor de website van de gemeente Berg en Dal in de gaten. -

Lees meer over het stedenbouwkundig plan >>

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Word je enthousiast van de gedachte aan een woning van nieuwbouwplan Leuthse Gaard in Leuth? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Zo blijf je van de ontwikkelingen op de hoogte.

Meld je aan voor de nieuwsbrief >>

ONTWIKKELAAR
Nieuwbouw Leuth is een ontwikkeling van
Jansen Bouwontwikkeling B.V.
www.jansenbouwontwikkeling.nl