Welkom!

Nieuwbouw Leuth

Nieuwbouw in Leuth

Twee locaties

Op 13 november 2023 hebben gemeente Berg en Dal en grondeigenaar Jansen Bouwontwikkeling B.V. de anterieure overeenkomst voor Nieuwbouw Leuth ondertekend. Hierin staan de afspraken tussen de partijen over twee ontwikkellocaties in het Gelderse Leuth.

Nieuwbouw Leuth omvat twee locaties:
Leuthse Gaard, gelegen aan de Bredestraat
Leuthse Veld, ter plaatse van het voormalige oefenveld van voetbalvereniging VVLK aan de Pastoor van Tielstraat

Lees meer over de omgeving

Nieuwbouwplan

Leuthse Gaard

Nieuwbouwplan Leuthse Gaard voorziet in 27 woningen. Jansen Bouwontwikkeling is verantwoordelijk voor de planontwikkeling en voor de verkoop van de koopwoningen. De huurwoningen zullen te zijner tijd door Oosterpoort worden verhuurd.

Lees meer over Leuthse Gaard

Nieuwbouwplan

Leuthse Veld

Nieuwbouwplan Leuthse Veld bevat 29 woningen. Ook bij dit plan is Jansen Bouwontwikkeling verantwoordelijk voor de ontwikkeling en verkoop van de koopwoningen. De huurwoningen worden door Oosterpoort verhuurd.

Lees meer over Leuthse Veld

Plan in ontwikkeling

Voorlopige planning

In het kader van de omgevingsdialoog vonden er in 2022 en 2023 informatiebijeenkomsten met bewoners in de directe omgeving van de nieuwbouwlocaties plaats. De feedback van omwonenden is verwerkt in de stedenbouwkundige plannen en alle benodigde onderzoeken zijn uitgevoerd.

Wat betreft de bestemmingsplanprocedure zijn beide plannen in het voorjaar van 2024 door de gemeenteraad vastgesteld. Ook de aansluitende periode van 6 weken, dat de plannen ter inzage liggen, is afgerond. Het bestemmingsplan voor Leuthse Veld is nu onherroepelijk!

Voor beide plannen zijn wij bezig met het ontwerp van de woningen en het openbaar gebied. Naar verwachting start de verkoop van de woningen nog in 2024.

Lees het laatste nieuws

Blijf op de hoogte

Meld je aan voor de nieuwsbrief!

Word je enthousiast van de gedachte aan een nieuwbouwwoning in Leuth? Meld je dan aan voor de nieuwsbrief. Zo blijf je van de ontwikkelingen op de hoogte.

Meld je aan voor de nieuwsbrief >>

ONTWIKKELAAR
Nieuwbouw Leuth is een ontwikkeling van
Jansen Bouwontwikkeling B.V.
www.jansenbouwontwikkeling.nl